Pirkimo Taisyklės

Elektroninės parduotuvės Sportuojantys.lt (individualios veiklos vykdytoja – Indrė Balevičiūtė – Bagdonė, individualios veiklos Nr. 658277) pirkimo – pardavimo taisyklės.

1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nusakantis šios elektroninės parduotuvės prekių ir paslaugų pirkėjo (toliau – Pirkėjas) ir pardavėjo (toliau – Pardavėjas) teises bei pareigas, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitus su prekių pirkimu – pardavimu susijusius aspektus.

Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

2. Prekių įsigijimas elektroninėje parduotuvėje

2.1. Šioje elektroninėje parduotuvėje prekes ir paslaugas įsigyti gali Pirkėjas, kuriam pirkimo dieną yra sukakę 16 metų arba juridinis asmuo. 

2.2. Pirkėjas, naudodamasis elektroninės parduotuvės puslapio viršuje esančiomis prekių kategorijomis arba paieškos laukelyje įvedęs norimos prekės pavadinimą, išsirenka prekes; pasirenka norimą pirkti prekių kiekį bei skonį ir spaudžia mygtuką Į krepšelį; taip Pirkėjas gali išsirinkti vieną ar daugiau prekių;

2.3. Dešinėje pusėje esančiame prekių krepšelyje, Pirkėjas gali matyti išsirinktas prekes ir mokėtiną sumą už jas. Norėdamas įsigyti šias prekes, Pirkėjas spaudžia mygtuką Apmokėjimas arba Peržiūrėti prekių krepšelį;

2.4. Toliau Pirkėjas įrašo informaciją, kuri reikalinga prekių pristatymui, pasirenka priimtiną prekių apmokėjimo bei pristatymo būdą ir spaudžia mygtuką Apmokėti;

2.5. Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu Pardavėjas atsiųs sąskaitą;

Jeigu Pirkėjas pasirinko mokėjimo būdą banko pavedimu, už prekes Pirkėjas sumoka pinigus per 24 val. nuo sąskaitos gavimo datos, antraip Pardavėjas užsakymą anuliuos.

Jeigu Pirkėjas pasirinko prekių apmokėjimą grynaisiais – Pirkėjas nieko daryti neprivalo, tiesiog laukia užsakymo.

Jeigu Pirkėjas pasirinko apmokėjimą per Paysera ar PayPal – tuomet Pirkėjas bus nukreiptas į apmokėjimo puslapį.

3. Prekių kainos, terminai ir atsiskaitymo būdai

3.1. Prekių kainos nurodytos eurais;

3.2. Pardavėjas turi teisę be perspėjimo pakeisti elektroninėje parduotuvėje parduodamų produktų kainas;

3.3. Galimi šie atsiskaitymo būdai:

 • banko pavedimu į atsiskaitomąją sąskaitą;
 • Paysera atsiskaitymo sistemoje;
 • PayPal atsiskaitymo sistemoje;
 • grynaisiais pinigais arba bankine kortele, gavus siuntą.

3.4. Išsamesnė informacija apie prekių ir paslaugų įsigijimą elektroninėje parduotuvėje ir atsiskaitymo būdus, nurodyta prekių pristatymo ir atsiskaitymo puslapyje.

4. Prekių grąžinimas

4.1. Tuo atveju, kai Pirkėjas, pageidauja grąžinti arba pakeisti elektroninėje parduotuvėje įsigytą netinkamos kokybės prekę (pvz.: pažeista pakuotė, pasibaigęs prekės galiojimo terminas) arba gautą ne tą prekę, kuri buvo užsakyta, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis, pasirinktinai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtus pinigus ir apmokėti patirtas siuntimo išlaidas. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis vadovaujantis Civilinio kodekso 6.363 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis.;

4.2. Tuo atveju, kai Pirkėjas, pageidauja grąžinti įsigytą tinkamos kokybės prekę, Pirkėjas įsigytą prekę gali be jokios nurodytos priežasties grąžinti per 14 dienų, vadovaujantis Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis. Tokiu atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas, o tai galioja tik tinkamos kokybės prekėms, jei dėl tik tam tikrų priežasčių Pirkėjas nusprendė prekes grąžinti. Grąžinant prekes, Pirkėjas privalo nurodyti užsakymo numerį, grąžinimo priežastis, grąžintinų prekių sąrašą;

4.3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:

 • grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas taikomas net ir grąžinant nekokybišką prekę);
 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Šis punktas taikomas abiem atvejais, net ir tada kai grąžinama nekokybiška prekė;
 • grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

4.4. Išsamesnė informacija apie prekių garantijas ir grąžinimą, nurodyta prekių grąžinimo ir garantijos puslapyje.

4.5. Jeigu prekė yra grąžinama siuntėjui, pirkėjui jos nepriėmus iš vežėjo – už jos pakartotinį atsiuntimą turi susimokėti pirkėjas. Jeigu prekės nebereikalingos pirkėjui, grąžinama suma yra tik už produktą (už siuntimo išlaidas pinigai negrąžinami).

5. Pirkėjo duomenų apsauga

Pardavėjas garantuoja:

 • elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo pateiktų asmeninių duomenų (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.) saugumą;
 • asmeninės informacijos panaudojimą tik Pardavėjo bendradarbiavimui su tiekėjais ir partneriais, kiek tas reikalinga pirkimo – pardavimo sandoriams atlikti;
 • asmeninės informacijos saugojimą nuo bet kokio perdavimo kitiems tretiesiems asmenims be Pirkėjo sutikimo;
 • išsamesnė informacija apie asmens duomenų apsaugą pateikta privatumo politikos puslapyje.

6. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

Elektroninėje parduotuvėje prekes ir paslaugas gali įsigyti Pirkėjas, kuriam 

6.1. Pirkėjas, norėdamas įsigyti elektroninėje parduotuvėje parduodamas prekes, privalo perskaityti Taisykles;

6.2. Mokėjimo informacijos skiltyje, Pirkėjas privalo patvirtinti, kad su Taisyklėmis susipažino, varnele pažymint langelį su užrašu: Aš perskaičiau ir sutinku su puslapio sąlygomis ir taisyklėmis. Tuomet spaudžiama Apmokėti.

7. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai

7.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje;

7.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje įsigytų prekių (išsamiau apie tai nurodyta Taisyklių 4 skyriuje);

7.3. Jei Pirkėjas prekių pristatymo metu be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, tuomet Pirkėjas privalo padengti Pardavėjo patirtas prekių pristatymo išlaidas;

7.4. Pirkėjas, naudodamasis elektronine parduotuve, sutinka su Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

8. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

8.1. Pirkėjui sąmoningai ar nesąmoningai kenkiant ar mėginant pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ir (arba) pažeidžiant savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve, o išskirtiniais atvejais – panaikinti Pirkėjo registraciją;

8.2. Esant nuo Pardavėjo nepriklausomoms aplinkybėms (nenugalima gamtos jėga – force majeure) ir kitoms svarbioms aplinkybėms, Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui;

8.3. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis;

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu Taisyklėse ir prekių pristatymo puslapyje nurodytomis sąlygomis;

8.5. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas.

9. Atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius ar neteisingus duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius;

9.2. Pirkėjas pilnai atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve;

9.3. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Baigiamosios nuostatos

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

Tinklalapyje Sportuojantys.lt parduodami maisto papildai nėra vaistai ar su farmacija susiję produktai ir jie nėra skirti gydyti ligas ar jas diagnozuoti, o skirti tik papildyti mitybos racioną, bet ne jį pakeisti. Prieš pradėdami vartoti bet kurį maisto papildą, prašome pasikonsultuoti su savo šeimos daktaru, mitybos specialistu ar treneriu. Visi produktai, parduodami šioje elektroninėje parduotuvėje, yra legalūs ir notifikuoti pagal Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarką.

Visa informacija, pateikta šiame tinklalapyje, yra autorių nuomonė ir gamintojų pateikta informacija, kurią rasite jų oficialiuose interneto puslapiuose. Ši informacija neatstoja gydytojo ar mitybos specialisto rekomendacijų.