Pritūpimai su štanga (4 x 15)

Kojos. Pritūpimai su štanga